transport zwłok z zagranicy

Współcześnie bardzo dużo naszych rodaków przebywa poza granicami Polski. Znaczna część wyemigrowała w poszukiwaniu lepszych warunków życia, część wyjechała w celach typowo rozrywkowych. Jedni i drudzy niejednokrotnie pozostawili za sobą rodziny czekające w kraju na ich powrót. Jednakże życie ludzkie i zdarzenia dotyczące człowieka są nieprzewidywalne i każdego może dotknąć śmierć.

Transport zwłok z zagranicy

Powstaje wówczas problem co zrobić z ciałem człowieka, który umarł poza granicami Polski. Jednym z rozwiązań jest pochówek na obcej ziemi. Drugim jest transport zwłok z zagranicy do Polski. Należy wówczas liczyć się z dość istotnymi kosztami. Międzynarodowy transport zmarłych jest dość ściśle uregulowany i przewóz zwłok podlega pewnym ograniczeniom. Należy m.in. uzyskać zgodę właściwego starosty na możliwość przetransportowania osoby zmarłej do kraju i pochowania jej na wybranym cmentarzu. Warunki transportu również są dość ściśle określone. Ciało musi być przewożone w trumnie, która zawiera w sobie wkład metalowy izolujący je od otoczenia.

Wszystko to razem sprawia, że warto jest w takim przypadku skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się takimi sprawami. Przedsiębiorstwo pogrzebowe będzie działać na mocy upoważnienia udzielonego przez osoby uprawnione i załatwi wszelkie formalności oraz będzie posiadać odpowiednie trumnę i ludzi przygotowanych do jej transportu. Na wyraźne życzenie rodziny pracownik może udokumentować fakt włożenia ciała krewnego do trumny za pomocą fotografii, aby każdy miłą pewność, że pochowana jest właściwa osoba.