praca na wysokości praca na wysokości

Montowanie rusztowań – potrzebny specjalistyczny kurs

Rusztowania stosowane są w budownictwie bardzo często. Aby je montować, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. To praca na wysokości, która stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego dopuszczani powinni być do niej tylko ci pracownicy, którzy są właściwie przygotowani.

Jak zdobyć uprawnienia do montażu rusztowań?

Warto wiedzieć, że praca na wysokości wymaga uprawnień pozwalających na montaż rusztowań. Należy w tym celu zapisać się na kurs montażysty rusztowań zakończony egzaminem. Kurs ten przekazuje uczestnikom kompleksową wiedzę dotyczącą montowania rusztowań oraz BHP pracy na wysokości. Także towarzyszą mu ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak prawidłowo montować rusztowania z dochowaniem zasad bezpieczeństwa. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu montażysty rusztowań otrzymuje odpowiedni certyfikat.

Kto może wziąć udział w kursie?

Kursy montażystów rusztowań przeznaczone są dla osób, które są pełnoletnie, posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie, a także przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące prac na wysokości wyższej niż 3 metry.

Gdzie organizowane są kursy montażu rusztowań?

Tego rodzaju zajęcia prowadzone są obecnie na terenie całego kraju. Adresy ośrodków szkoleniowych zajmujących się organizacją kursów montażystów rusztowań, którzy także pracują na wysokości, można znaleźć online.

Podsumowując, montażysta rusztowań powinien posiadać uprawnienia potwierdzone certyfikatem zdobytym podczas odpowiedniego kursu. Wówczas prowadzona przez niego praca na wysokości związana z montowaniem rusztowań będzie mogła odbywać się bezpieczniej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *