motywowanie pracownika

Każdy psycholog, czy też popularny dziś coach, który zajmuje się organizacją pracy, wie jak ważna dla wyników firmy jest odpowiednia motywacja pracowników. Musi być coś, co sprawia, że pracownik ma motywację do wykonywania powierzonych mu zadań. Jak wzbudzić tę motywację? Co może być tym czynnikiem motywującym? Na pewno nie zawsze jest to proste zadanie, aby zmotywować pracownika do działania.

W niektórych przypadkach, czynności, które on wykonuje są najzwyczajniej w świecie bardzo nudne. Okazuje się, że nawet wtedy psycholog pracy nie jest bezsilny. Przede wszystkim należy urozmaicić pracę. Tym, aby zajęcia pracowników nie były monotonne powinien zająć się lider w zespole pracowników. W każdym zespole powinien być taki lider, który zarządza działaniem grupy ludzi. To on zajmuje się organizacją pracy i przydzielaniem konkretnych zadań pracownikom, tak więc to on powinien zadbać o to, aby rozdzielać je w rozsądny sposób. Ponadto, zwykle to właśnie lider w zespole jest rozliczany przez dyrekcję z pracy całego zespołu.

Dlatego też w jego własnym interesie jest, aby motywacja pracowników była silna. Dobrze jest, gdy wykonywane przez pracowników czynności są naprawdę niezbędne dla pracy firmy. Samo poczucie bycia potrzebnym może być bowiem świetnym czynnikiem motywującym. Warto więc wzbudzać u pracowników takie poczucie. Lider w zespole powinien oczywiście czasami skrytykować pracownika, warto jednak aby pamiętał także o chwaleniu. Wtedy bowiem pracownik czuje się doceniony.

Uczucie docenienia jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Dlatego też, gdy usłyszy się dobre słowo, zwykle motywuje to do dalszej pracy. Motywacja pracowników wzrasta, kiedy sądzą, że dzięki dalszej dobrej pracy znów będą chwaleni. Bardzo często dobre słowo od szefa jest o wiele więcej warte niż wysoka wypłata.