Tag Archives: motywowanie

Jak zmotywować pracowników?

motywowanie pracownika

Każdy psycholog, czy też popularny dziś coach, który zajmuje się organizacją pracy, wie jak ważna dla wyników firmy jest odpowiednia motywacja pracowników. Musi być coś, co sprawia, że pracownik ma motywację do wykonywania powierzonych mu zadań. Jak wzbudzić tę motywację? Co może być tym czynnikiem motywującym? Na pewno nie zawsze jest to proste zadanie, aby zmotywować pracownika do działania.